SUPERVISOR/COMMISSIONING

Våre seniorer har lang og bred erfaring innen installasjon, service og modifikasjon av utstyr innen Olje & Gassindustrien med hovedvekt på boreutstyr og utstyr relatert til boredekk og rørhåndtering.

Vi leverer nøkkelpersonell innen de fleste disipliner:

• Supervisors

• Service Engineers

• Disiplinledere

• Formenn

Våre seniorer har kompetanse innen Fabrikasjon, Mechanical Completion, Commissioning og Drift:

• Assistere i planleggingsfasen

• Forberede og koordinere de ulike aktivitetene

• Overvåke at utførelsen av mekanisk arbeid blir korrekt utført i samsvar med prosjektspesifikasjoner

• Kvalitetssikre Installasjon

• Gjennomføre Commissioning

• Koordinere menneskelige og tekniske ressurser

• Måle fremdrift av utførte arbeider

• Rapportere

• Sikre Kvalitet og HMS

Alle våre seniorer har erfaring fra industri, verft og rigg.

De jobber selvstendig og opptrer gjerne som kundens representant.